София, бул. Витоша 131А
тел.   0 2 /  9 5 3 3 4 7 7
         0 8 9 5 7 8 5 5 6 6
e-mail:   office@eg-consult.eu

 

 

Име:  Парола: 


ЕГ Консулт ООД е консултантска фирма с 12 годишен опит на българския пазар.

Основният предмет на дейност на компанията е консултантски услуги, обучение, управление и развитие на проекти, изследвания и анализи.

Центърът за професионално обучение към ЕГ Консулт ООД е с лиценз № 200812740, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерството на образованието и науката (МОН)

Интернет страници от 123.bg